Finanšu komitejas sēde

05.04.2014 14:5424/05/07

Finanšu komitejas sēde
pl.14.00
 
Daugavpilī                                                                                        2007.gada 24.maijā
 
Darba kārtība:
 
1.      Par telpu nomas maksas likmes samazināšanu
 
Ziņotājs – Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs
 
2.      Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam
3.      Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam
4.      Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam
5.      Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālajā budžetā
6.      Par atbalstu Daugavpils vispārizglītojošo izglītības iestāžu projektiem Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas “Vispārējā izglītība” apakšprogrammas “Latgales izglītības programma” finansējuma saņemšanai”
 
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska
 
7.      Par grozījumiem Kultūras nodaļas speciālajā budžetā
 
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs J.Butkevičs
 
8.      Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam
 
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas attīstības departamenta Projektu koordinācijas un vadības nodaļas vadītāja I.Gorkina
 
9.      Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta pamatbudžeta (maksas pakalpojumu) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam
 
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta grāmatvede A.Starikova
 
10. Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
11. Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu Daugavpils pilsētā
12. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu
 
Ziņotājs – Domes Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska
 
13. Par līdzekļu piešķiršanu
 
Ziņotājs – Likvidējamās pašvaldības SIA “Daugavpils ledus halle” likvidators V.Drelings
 
14. Par zemes gabala, kadastra Nr.0500-016-0406, Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī iznomātās daļas nodošanu privatizācijai
 
Ziņotājs – Domes Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems
 
15. Par zemes nomas līguma slēgšanu
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu
18. Par līdzekļu piešķiršanu
 
Ziņotājs – Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha